Living it day by day.

Sometimes...

Sometimes...

Tuesday, June 30, 2009

to all my negative friends~

1 comment :
my twin who looks like me
but not that much at all
What's the matter?
Even your shoelaces
are just left untied
you're spacing out

a narrow escape
a bet that's almost impossible
by anybody's bet
I want to enjoy it

I think I can

in the black forest without
day or night
the brave chameleon was
glaring at the discarded
compass

you went away without
saying a word
u tought of dark gloomy futures

shout it out!
I THINK I CAN
I THINK I CAN
I KNOW I CAN

I know about your
sorrow darken dreams
u can't fool anyone anymore
sleeping or waking, say!
'I CAN'

when life is at its darkest
bring out that glow in the dark stick
u hav thrown aside since that concert
let it once again give u that awesomeness
of pure energy
that spirit which the sun itself could melt
the arctic winds disperse as u cross

u are way better den dat, because u CAN!
don do the things people do
do those that u do
and let those people look at u
and admire
ur overwhelming self esteem
that will bring u anywhere
and every where

come my friends i know u CAN!

taipau!~

1 comment :

Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
-Âm Trúc, ngươi làm sao vậy?

Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi
-Học tỷ, ta nói thẳng vậy. Ta tu luyện tử trúc thần châm này chỉ có thời gian hơn một năm. Mặc dù công hiệu các phương diện thi triển ra không có vấn đề gì. Nhưng là, ta học tập thời gian ngắn ngủi, không cách nào nhận mạch qua quần áo, cho nên……

-Oanh !

Hải Dương chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, không thể nhận mạch qua quần áo, đây là ý gì? Hay chính là nói phải trực tiếp đối mặt với da thịt mới có thể làm được. Nghĩ lại vài lần thi châm trước, cũng quả nhiên mỗi một lần Diệp Âm Trúc đều là đối mặt với da thịt của mình mà thi triển. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vị trí bả vai mà thôi. Hắn nói lần này phải càng nhiều chỗ hạ châm, chẳng lẽ là muốn……

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:
-Ta cũng biết làm như vậy sẽ làm khó một nữ hài tử như ngươi. Nhưng gia gia của ta nói qua,thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Bây giờ đối với ngươi mà nói ta chính là một thầy thuốc, hy vọng ngươi có thể hiểu. Hải Dương học tỷ, lần thi châm cuối cùng hôm nay là lần thi châm mấu chốt nhất,không thể có gì sai sót.

Bersih 3.0 and I

click for ur best benefits